Փոքր Կովկասի հարավարևելյան մասի սեյսմիկության ուսումնասիրություն և սեյսմիկ վտանգի գնահատում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ
ԻԴ.01.08
Առաջատար կազմակերպություն
«Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՕԱԿ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Մկրտչյան (1.22 MB)