Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատման կարողության ձևավորման մանկավարժական պայմանները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Պ. Արնաուդյանի կարծիքը
Ա.Պ. Արնաուդյան (228.39 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Թ. Ասատրյանի կարծիքը
Լ.Թ. Ասատրյան (184.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գալստյան (773.02 KB)