Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 01-Ա հրամանը