Միզածորանների քարերի էքստրակորպորյալ հարվածաալիքային քարափշրում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
ՈՒրոլոգիա
ԺԴ.00.21
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2003
Հաստատված