Ստրեսային տարբեր գործոնների ազդեցությունը խմորասնկերի սպիտակուցային ֆրակցիաների և ԴՆԹ-ի վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2003

Հաստատված