Ռուս գրական գործիչները և հայ իրականությունը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2005

Հաստատված