Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը.

  1. Գոհար Ռազմիկի Գարեյանին – երկրաբանություն
  2. Լևոն Սահակի Հովսեփյանին – պատմագիտություն
  3. Հայկուհի Վարդգեսի Մկրտչյանին – քաղաքագիտություն
  4. Տիգրան Պետրոսի Դավթյանին – տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:


Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 6 որոշումը.

  1. Ինեսսա Նորայրի Սիրեկանյանին քիմիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.02.2020թ. հ. 2-02/20 որոշումը.

  1. Գուրգեն Մովսեսի Խաչատրյանին մեխանիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:
Files