Սնդիկօրգանական միացությունների ստացումը և փոխարկումները ացետիլենային համակարգերի հիման վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված