Արդի հայ բանաստեղծության գեղագիտական առանձնահատկությունները

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2010

Հաստատված