Իշխանության դրդապատճառի դրսևորումները ղեկավարի կառավարչական գործառույթներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2011

Հաստատված