Հետազոտողներ

Հակոբյան Հովհաննես Համլետի, Գիտությունների թեկնածու

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն