Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր

Թվանիշ
Ե.12.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել