Ընդհանուր տնտեսագիտություն

Թվանիշ
Ը.00.01

Ը.00.01 մասնագիտությունն ընդգրկում է` տեսական տնտեսագիտությունը,  տնտեսա­գիտական մտքի պատմությունը, տնտեսության պետական կարգավորումը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Դիտել