Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Կրճատ անվանում
ՍԱՈՌԳՎԳԿ
Հասցե
Երևան Մասիսի փող., 107/2 շենք
Հեռ.
(+374 236) 61462
Թույլատրելի թվանիշներ:
Զ.01.02 , Զ.02.01 , ԺԶ.00.01