Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

Թվանիշ
Ե.05.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել