Քթոյան Արմեն Մամիկոնի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-