Աբոյան Արսեն Հովհաննեսի, Գիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր