Պետրոսյան Նունե Գագիկի, Ճարտարապետությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-