Խաչատրյան Վիլեն Վիկտորի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-