Պողոսյան Արման Վաչագանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-