Բաղդասարյան Քրիստինե Յուրիի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-