Հովհաննիսյան Մարիաննա Էդուարդի, Գիտությունների թեկնածու