Մինասյան Ռոբերտ Սարիբեկի, ԵրկրաբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-