Աճառյան Անի Հրաչյայի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-