Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-