Ֆահրադյան Մարտին Վարդանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր