Մաճկալյան Արտաշես Վահանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-