Իգիթյան Խաչատուր Թադևոսի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-