Մնացականյան Ռոլան Ժորժիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-