Ասատրյան Աննա Գրիգորի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Տնօրենի տեղակալ, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ