Հովհաննիսյան Աշխեն Արտաշեսի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու