Չուբարյան Անահիտ Արտաշեսի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր