Մուրադյան Տիգրան Ռաֆայելի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու