Դանիելյան Հրաչյա Արսենի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Tetchange LLC Founder