Գևորգյան Ժիրայր Սերգեյի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-