Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 24 2015
Մխիթար Գոշը և իր «Գիրք դատարնի» երկը Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Դեկ. 24 2015
«Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածուի կազմավորումը և զարգացման պատմությունը Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Նոյ. 26 2015
Աստվածաշունչը և հայոց էթնիկ ժառանգությունը Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուն. 27 2015
Nostrification - 538 Էդինբուրգի համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Ապրիլ 08 2015
Գրիգոր Տաթևացու «Լուծմունք Յոբայ» երկը Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հոկ. 27 2014
Nostrification - 499 Շեֆիլդի համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուլ. 18 2014
Մեծ հայրենադարձությունը և հայ եկեղեցին Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուլ. 14 2014
Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն) Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուլ. 14 2014
Եվագր Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուլ. 07 2014
Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները վիմագիր և մատենագիր աղբյուրներում Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Հուլ. 07 2014
Կանոնական բնագրերը և հայ եկեղեցական իրավունքի պատմության խնդիրները (V-VIII դարեր) Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Դեկ. 25 2013
Հայ եկեղեցու դերը Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական կյանքում (1292-1375 թվականներ) Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Դեկ. 25 2013
Հովհաննես Սարկավագը և իր «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ»-ն Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )
Ապրիլ 04 2013
Վազգեն Ա Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասարակական և մշակութային գործունեությունը Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն ( ԻԵ.00.01 )