Որոշ դասերի փաթեթային տիպի ոչ կոմպակտ օպերատորներով ծնվող ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության հարցեր

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա. Նարիմանյանի կարծիքը
Ա. Նարիմանյան (1.65 MB)
Ընդդիմախոս Տ.Հարությունյանի կարծիքը
Տ.Հարությունյան (593.16 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (830.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կռոյան (407.85 KB)