Nostrification - 585

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2019

Հաստատված