Ստեփանյան Սարգիս Շավարշի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-