Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Ֆիզիկայի և աստղ․ բաժին, Միսուրի համալսարան, ԱՄՆ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դերստեփանյանս (Ստեփանյան) (212.71 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ա.Սեդրակյան (98.52 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Խաչատրյանի կարծիքը
Հ.Խաչատրյան (166.76 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Ֆիզիկայի և աստղ․ բաժին, Միսուրի համալսարան, ԱՄՆ (153.99 KB)