Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կյուրեղյան (594.05 KB)
Ընդդիմախոս Գ․Ա․Վահանյանի կարծիքը
Գ․Ա․Վահանյան (1.27 MB)
Ընդդիմախոս Կ․Հ․Առաքելյանի կարծիքը
Կ․Հ․Առաքելյան (1.25 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.66 MB)