Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 10Ա-վ1 հրամանը

2020 թվականի հունիսի 18-ի 10Ա-վ1 հրամանի համաձայն

Հաստատել և վկայագրերով ամրագրել.

 

  1. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնում գործող ԲՈԿ-ի 018 Կենսատեխնոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լուսինե Աշոտի Մաթևոսյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  2. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մելիք Հովսեփի Հովսեփյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  3. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Բենիկ Վարդանի Վարդանյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  4. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լուսինե Ասատուրի Տանաջյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  5. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սյուզաննա Սոսի Բարսեղյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  6. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիլիթ Ալբերտի Օհանյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:
Files