Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Թվանիշ
ԺԳ.00.01

ԺԳ.00.01 -ը ներառում է ԺԳ.00.03 – Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժու­թյուն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Մանկավարժական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել