Ատոմական անցումների և բնակեցումների ղեկավարումը լազերի հաճախության ծրման արագությամբ և մագնիսական դաշտով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (297.78 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մուրադյանի կարծիքը
Ա.Մուրադյան (254.61 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Սարգսյանի կարծիքը
Դ.Սարգսյան (278.28 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Ալեքսանյան (1.4 MB)