Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (347.96 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Սարգսյանի կարծիքը
Դ.Սարգսյան (215.6 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Գալստյանի կարծիքը
Տ.Գալստյան (481.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Ծառուկյան (930.97 KB)