Վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Վ.Հ.Ավետիսյանի կարծիքը
Վ.Հ.Ավետիսյան (175.52 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Բ.Բոստանջյանի կարծիքը
Վ.Բ.Բոստանջյան (181.67 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (294.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ըռքոյան (259.43 KB)