Վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Հ.Ավետիսյանի կարծիքը
Վ.Հ.Ավետիսյան (175.52 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (294.46 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Բ.Բոստանջյանի կարծիքը
Վ.Բ.Բոստանջյան (181.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ըռքոյան (260.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ըռքոյան (243.15 KB)