Լեռնածալքավոր տարածաշրջաններում շահագործվող ջրամբարների երկրահիդրոդինամիկական պայմանների ուսումնասիրություններ ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ
ԻԴ.01.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ս Հայրոյանի կարծիքը
Ս Հայրոյան (274.55 KB)
Ընդդիմախոս Մ Տոնոյանի կարծիքը
Մ Տոնոյան (271.19 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գևորգյան (1.27 MB)