Երիտասարդ ենթակարմիր աստղակույտերի որոնում և ուսումնասիրություն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Առաջատար կազմակերպություն
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի աստղագիտության ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Տեր-Ղազարյանի կարծիքը
Գ.Տեր-Ղազարյան (331.53 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Հայրապետյանի կարծիքը
Մ.Հայրապետյան (175.69 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Ազատյան (844.99 KB)