Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործությունների ինտոնավորումը ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (1.63 MB)
Ընդդիմախոս Ա. Գ. Ասատրյանի կարծիքը
Ա. Ասատրյան (508.36 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Իսկոյանի կարծիքը
Լ. Իսկոյան (288.07 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ն. Վահանյան (1.33 MB)