«Բնական լեզվի մշակման» մեթոդի կիրառությունները տնտեսվարման խնդիրների լուծումներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.44 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Ս. Քոչինյանի կարծիքը
Ն.Ս. Քոչինյան (297.02 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա.Հ. Առաքելյան (259.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Քարամյան (985.26 KB)